Home

Dit is de website van de Praktijk voor School-en Opvoedingsvragen. De praktijk bestaat sinds 1996 en heeft altijd een sterke verbinding gehad met onderwijs, met leren en met ontwikkeling van kinderen. Er is in de loop der jaren sprake van een opbouw in specifieke deskundigheid op gebied van de neuropsychologie, autisme, dyslexie en leerstoornissen.  R. Vilé zet deze deskundigheid voornamelijk in in het kader van eerste lijns psychologische zorg. De Praktijk voor School- en Opvoedingsvragen is sterk in het eerste lijns werk, het verhelderen van bepaalde ontwikkelingsproblematiek (d.m.v. gesprek, observatie en screeningsonderzoek) teneinde te kunnen adviseren naar een aanpak of naar specialistische behandeling in de tweede lijns ggz. Er wordt gestreefd naar samenwerking met huisartsen als verwijzer. Zie ‘praktijk/1e lijns samenwerking met huisartsen’.
Onder het kopje ‘Praktijk’vindt u een nadere omschrijving van het aanbod van de eerste lijns psychologische zorg.

Daarnaast wordt de deskundigheid en werkwijze ook ingezet tijdens de werkzaamheden in het kader van schoolconsultaties.  De voordelen spelen aan twee kanten (school én consulent). Het voordeel voor de consulent R. Vilé van de Praktijk voor School-en Opvoedingsvragen is dat in het kader van schoolconsultaties bevindingen en adviezen zullen worden geïntegreerd in de bestaande zorgstructuur van school, m.a.w. er wordt iets mee gedaan. Een extra (financieel) voordeel voor de school is dat sommige verrichtingen, met name extra gesprekken met ouders bijvoorbeeld over het functioneren van het kind thuis, te beschouwen zijn als een vorm van eerste lijns psychologische zorg en opgevoerd kunnen worden als ‘consulten’ in het kader van eerste lijns psychologische zorg.

Onder het kopje Aanbod Scholen vindt u een nadere omschrijving van het aanbod van de schoolpedagogische zorg. Tevens treft u een beschrijving van de visie en werkwijze aan, gebaseerd op ervaringen uit het veld.